SEMINARI IZ VIOLINE I VIOLE

PROF. NATALIA GVOZDETSKAYA

PROF. ASYA KUSHNER

Zagreb, Glazbeno učilište Elly Bašić  27. – 30. 12. 2016.

PROF. EVA HÜHN

Osijek, Muzej Slavonije 3.- 11. 1. 2017.

Cijena seminara za aktivne polaznike: 1700,00 kuna

Cijena seminara za pasivne polaznike: 200,00 kuna

ADRESA ZA PLAĆANJE:

UZMAH, GRŠKOVIĆEVA 36, 10000 ZAGREB

žiro račun:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IBAN: HR69 2340 0091 1103 1588 9

kontakt: Nina Šincek

GSM: +385 91 896 3484

E MAIL:

uzmah.upbeat@gmail.com